ANUNȚ cu privire la amânarea desfășurării concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni „BARZA ALBĂ”

Comisia de selectare a candidatului la funcția de Director general a S.A. ,,BARZA ALBĂ”, în conformitate  cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „BARZA ALBĂ, aprobat prin hotărârea Consiliului societății nr.11 din 06.08.2021,-

Anunță:

Amânarea etapei a doua a concursului – Interviul. Data, ora și locul desfășurârii Interviului va fi anunțată și comunicată suplimentar.

Comisia de selectare a S.A.,, Barza Albă”

PROMOȚIE